Informatie

Highlights

Corona Dashboard Overheid

Veelgestelde vragen over het Coronavirus (RIVM)

Corona en reizen (ANWB)

Corona data (ESRI)

 

Algemene informatie

 • Nieuwsbrieven van belangrijke organisaties op het gebied van borstkanker:  Nieuwsbrieven   
 • Promoties. Nieuwe ontwikkelingen beschreven in de vorm van proefschriften.

 

RIVM

 • Actuele ontwikkelingen (RIVM):  "Aan welke ontwikkelingen wordt op dit moment gewerkt? Op deze pagina meer informatie over risicostratificatie, PRISMA-studie, DENSE studie, MASS-onderzoek, onderzoeken naar pijnreductie en de ontwikkeling van een datawarehouse en vernieuwing iBOB."

 

Nieuwe ontwikkelingen

 • 6 oktober 2020  MRI in Bevolkingsonderzoek op Borstkanker   "Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er meer tumoren worden ontdekt met een aanvullende MRI, maar dat de methode ook aanzienlijke nadelen met zich meebrengt......lees verder...."    Uit dit document hieronder het Advies.

"Advies        

De commissie adviseert om het bevolkingsonderzoek borstkanker nu niet aan te vullen met MRI voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel. De commissie ziet de noodzaak om iets te doen voor deze vrouwen bij wie het reguliere bevolkingsonderzoek minder goed werkt, maar beschouwt MRI niet als een toekomstbestendige oplossing. Omdat CEM als alternatief voor MRI er veelbelovend uitziet, adviseert de commissie om daar op korte termijn proefbevolkingsonderzoek voor op te zetten. De commissie adviseert ook om een samenhangende onderzoeksaanpak op te stellen voor de korte en langere termijn waarin naast dit proefbevolkingsonderzoek in ieder geval het volgende is opgenomen:

• Onderzoek naar de nut-risicoverhouding en de doelmatigheid van aanvullende onderzoeksmethodes in het bevolkingsonderzoek voor vrouwen met zeer dicht borstweefsel met verschillende scenario’s, bijvoorbeeld meer of minder tijd tussen screeningsrondes of bij een overstap naar weer alleen mammografie als de dichtheid van het borstweefsel is afgenomen.

• Onderzoek naar relevante ontwikkelingen die niet alleen van invloed zijn op vrouwen met zeer dicht borstweefsel, maar op alle vrouwen in het bevolkingsonderzoek borstkanker. Bijvoorbeeld de mogelijkheden om kunstmatige intelligentie in te zetten bij het identificeren van risicofactoren voor borstkanker of bij het beoordelen van mammogrammen.

Tot slot adviseert de commissie om mede op basis van de resultaten van de verschillende onderzoeken binnen enkele jaren het volledige bevolkingsonderzoek naar borstkanker te evalueren. "     

            

 • 7 juli 2020 Interventional oncologyInterventionele oncologie, een relatief nieuw specialisme. Met radiologische beelden worden minimaal invasieve technieken gebruikt om een tumor zeer nauwkeurig te behandelen in allerlei organen in het lichaam. Zie ook Promotie Ieva Kurilova 

 

Belangrijke artikelen 

 • 30 oktober 2020 What effect does fatigue have on reading breast scans  "U.K. researchers have found that increased blinking -- often a key indicator of visual fatigue -- occurs after examining 20 digital breast tomosynthesis (DBT) cases. Taking a break after 20 reports may help to eliminate mistakes, they suggest."  Copyright © 2020 AuntMinnieEurope.com
 • 28 juli 2020:  Borstkanker in Nederland  "trends 1989-2019 gebaseerd op cijfers uit deNederlandse Kankerregistratie"
 • 14 mei 2020: "Een groot deel van de borstkankerpatienten (72%) ontdekt zelf een tumor in de borst............" Lees verder op de website van de Borstkankervereniging Nederland:   Hoe heb jij borstkanker ontdekt?
 • 28 november 2019: "In vrouwen met zeer dicht borstweefsel kan het toevoegen van MRI aan de screening, meer borstkanker en kanker in een vroeger stadium ontdekken. Dat zijn de eerste conclusies uit de grootschalige DENSE studie, geleid vanuit het UMC Utrecht. De resultaten van de DENSE trial zijn een belangrijke stap van 'one size fits all' borstkankeronderzoek naar “screening op maat”."    Lees verder: Dense trial
 • januari 2019  ANNUAL SCIENCE REPORT 2018 Een rapport in opdracht van het RIVM. Januari 2019  Uit dit Rapport: "HOOFDSTUK 1 INLEIDING:  Met het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM heeft het LRCB afgesproken een jaarlijkse update te geven van berichten in de media over het bevolkingsonderzoek op borstkanker (hoofdstuk 2) en het wetenschappelijk onderzoek wat (mede) door het LRCB wordt uitgevoerd. Het innovatief en wetenschappelijk onderzoek van het LRCB richt zich op het verder optimaliseren van (de kwaliteit van) het bevolkingsonderzoek op borstkanker. Daarbij kunnen twee onderzoeksthema’s onderscheiden worden: optimalisatie van screeningsbeleid (hoofdstuk 3) en optimalisatie van de screeningstest (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van onderzoek dat in de planning staat om uitgevoerd te worden. Hoofdstuk 6 geeft een selectie weer van wetenschappelijke publicaties door Nederlandse onderzoekers die betrekking hebben op het bevolkingsonderzoek op borstkanker, gepubliceerd in 2017 of 2018"
 • Voor de inhoudsopgave van dit rapport: klik hier

 

 Artificiele Intelligentie, zie ook A.I. op www.radiologieresearch.nl  Disclaimer: het is buitengewoon moeilijk om een goede selectie te maken uit de artikelen die dagelijks in grote getale verschijnen met AI als onderwerp.

 • 12 november 2020  Eindrapport "Nulmeting Databeschikbaarheid in gezondheid en zorg  "Capgemini Invent heeft in opdracht van het programma Waardevolle AI voor gezondheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een onderzoek uitgevoerd naar welke initiatieven en/of constructies er in Nederland bestaan om (zorg)data beschikbaar te maken voor artificiële intelligentie (AI). In de inventarisatie zijn 23 initiatieven meegenomen. Op basis van verdiepende vragenlijsten en gesprekken is een samenhangend beeld gevormd van de huidige situatie in gezondheid en zorg."
 • Uitzending Nieuwsuur  13 december 2017  "Voor het eerst is aangetoond dat een computer sneller bepaalde uitgezaaide borstkanker kan ontdekken dan de mens. Onderzoekers van het Radboud UMC ontwikkelde een zelf lerend computerprogramma, dat de patholoog flink kan helpen."  Ook de radioloog is er flink mee geholpen.
 • RSNA 2017 AI algorithm matches radiologists in breast screening exams  by  Kate Madden Yee, AuntMinnie.com staff writer Dec. 12, 2017 -- How does an artificial intelligence (AI) algorithm compare to radiologists when it comes to interpreting screening mammography exams? Their performances were fairly comparable, according to research presented at the recent RSNA 2017 meeting in Chicago. The study findings are good news, said presenter and doctoral candidate Alejandro Rodríguez-Ruiz of Radboud University Medical Center in Nijmegen, the Netherlands.

 

Richtlijnen borstkanker

 • Oncoline Borstkanker  "De richtlijn borstkanker wordt op dit moment modulair gereviseerd.
  • Deel 1 en 2 zijn eind 2017 geautoriseerd en in deze richtlijn opgenomen.
  • Deel 3 is in de zomer van 2018 gepubliceerd
  • Deel 4 is tot 1 juni 2019 als concept te beoordelen."

 

Patientenverenigingen

 • B-optimaal: tien punten voor optimale borstkankerzorg  "vanuit patiëntenperspectief, aangescherpt door zorgprofessionals. Deze 10 uitgangspunten zijn punten voor optimale zorg waar BVN voor staat op het gebied van kwaliteit van zorg en leven met borstkanker. Deze B-optimaal punten zijn opgesteld samen met patiënten uit onze achterban en aangescherpt met het perspectief van zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines"

 

Pijnreductie mammogram

 • In 2020 zal in het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker op enkele screeningseenheden een pilot plaatsvinden met de smart curved paddle.  Zie ook de informatie van het RIVM: lees verder
 • Mammografie minder pijnlijk, toch betere tumordetectie? (red)  Oktober 2017   First published in Diagnostic Imaging   Mammographic compression and diagnostic performance.  "One of the factors dissuading women from continuing participation in breast screening mammography programmes is the pain and discomfort caused by the compression of the breast necessary to optimize the quality of the mammographic image. Recently a new system for breast compression has been developed based on the use of pressure (i.e. the force applied to the breast divided by the contact area of the breast with the paddle). This article reviews the question of breast compression in mammography in general and discusses the significance of two recently published articles on the relation between breast compression and the performance characteristics of mammography. If an optimal compression pressure, namely approximately 10kPa, is applied in screening mammography, then an increase of 5% in one-year sensitivity may be achievable."
 • Mammografie minder pijnlijk? (red)  Oktober 2016.  Pressure controlled compression of the breast in mammography "Current mammography procedures require compression of the breast by a compression paddle. Such procedures involve application of a certain force with generally no account being taken of the size of the breast. The process can result in various levels of pain and discomfort. This article describes the rationale behind the development of a pressure-based compression system, i.e. one that takes into account the contact area of the breast with the paddle. Validation studies of the new system show that the use of standardized pressure-based compression not only provides high quality images at the same radiation dose but also significantly reduces the pain and discomfort reported by the women undergoing mammography examinations. Recent results show that the performance of mammography, in terms of detectability of cancerous lesions can be affected by the compression pressure at whichthe examination is carried out.

 

Privacy

 • Nieuwe wetgeving op het gebied van privacy. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Wetenschappelijk onderzoek

 

Nieuwe ontwikkelingen vroege detectie borstkanker

 • Uniek VUmc Liquid Biopsy Center biedt nieuwe mogelijkheden voor grootschalig kankeronderzoek  "Om de diagnose kanker te stellen wordt nu vaak met een naald in het gezwel geprikt om er cellen uit te nemen voor onderzoek. Zo’n biopsie is vaak pijnlijk en omslachtig en wellicht in de toekomst onnodig. Sommige kankersoorten zijn namelijk nu al met een relatief simpele bloedtest te diagnosticeren. Dit wordt ook wel een liquid biopsy genoemd. Om liquid biopsies in de toekomst voor alle kankersoorten mogelijk te maken is veel onderzoek nodig. Voor dit onderzoek maken artsen en onderzoekers gebruik van bloedmonsters en andere lichaamsvloeistoffen van patiënten. Deze worden vanaf 2 oktober opgeslagen in het eerste Liquid Biopsy Center (LBC) in Nederland."