Verdieping

Belangrijke rapporten

IKNL, LETB

 LRCB

 RIVM

  • RIVM Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker 2017   "Het ‘Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker’ beschrijft hoe en door wie het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd moet worden, en welke afspraken daarvoor gelden. Het Uitvoeringskader is geschreven voor alle (medisch) professionals, zoals de laborante, de radioloog, medewerkers van de screeningsorganisaties."
  • RIVM Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker 2016 "Het ‘Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Borstkanker’ beschrijft hoe en door wie het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd moet worden, en welke afspraken daarvoor gelden. Het Uitvoeringskader is geschreven voor alle (medisch) professionals, zoals de laborante, de radioloog, medewerkers van de screeningsorganisaties."

 NVvR

  • NVVR Beleidsplan Kwaliteit 2013-2017:  "De ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en in de radiologie in het bijzonder, maken het van groot belang dat de NVvR een actueel, gedragen en integraal kwaliteitsbeleid voert. In het Beleidsplan Kwaliteit 2013-2017 staan speerpunten van het kwaliteitsbeleid voor de komende jaren beschreven. Op basis hiervan worden jaarplannen opgesteld met concrete activiteiten..............De commissie kwaliteit coördineert en bewaakt de uitvoering van dit beleid." Ook Breastcare komt in dit beleidsplan aan de orde (red)

ESR

  • ESR Screening & beyond: "Each year since 2012, as a part of its celebration of the International Day of Radiology (IDoR), the European Society of Radiology (ESR) has brought together several professional medical societies to create a special book to demonstrate the dedication, hard work and special skills of a particular radiological topic. The ESR, together with the Radiological Society of North America (RSNA) and the American College of Radiology(ACR), introduced the IDoR as a way to raise general awareness of medical imaging and to help highlight the contribution of all the teams of experienced and highly-trained radiology professionals to improving the diagnostic opportunities for patients.Every IDoR so far has also had a main theme; one of the many ‘subspecialties’ of radiology that focus on specific diseases or anatomical regions.Therefore, the purpose of this book you are reading is to highlight the people,methods, and technology involved in this year’s main theme: breast imaging."