Verdieping

Oraties

  • Oratie prof. dr. R.M. Pijnappel op 14 oktober 2016 ".......Ik zal in de komende 45 minuten met u nader ingaan op de vele facetten die het hele traject van screening en klinische diagnostiek van het mammacarcinoom met zich mee brengt. Dit zal ik doen vanuit het perspectief van de vrouw maar uiteraard ook vanuit de voor mij daaraan onlosmakelijk verbonden klinisch wetenschappelijke benadering.
  • Iknl oratie prof.dr.Lemmens: Veel cijfers over kankerzorg zijn niet wat ze lijken. Prof. dr. Valery Lemmens, hoofd afdeling Onderzoek van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), nam vrijdag 5 juni in zijn inaugurele rede het monitoren van de Nederlandse kankerzorg onder de loep. Hoewel we steeds meer registreren, wil dat nog niet zeggen dat dit transparantere informatie oplevert over de kwaliteit van de zorg. Onder het motto ‘Veel cijfers zijn niet wat ze lijken’ gaf prof. Lemmens een reeks voorbeelden van de misverstanden en legde hij uit wat nader onderzoek vraagt.