Beelduitwisseling

  • Beelduitwisseling via xds: Mammoxl   de snelle informatie-uitwisseling via MammoXL levert zowel de zorgprofessionals als de patiënten veel voordelen op. Op deze site leest u meer over de doelstelling, de werkwijze en de voordelen van MammoXL.
  • Beelduitwisseling via Whatsapp   foto’s en andere patiëntgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Ook bij het gebruik van WhatsApp moeten artsen zich dan ook realiseren dat zij de vertrouwelijkheid van patiënten moeten waarborgen.
  • Sectra IEP beelduitwisseling in UK;  The Image Exchange Portal (IEP) is a national network set up for the secure digital exchange of radiology imaging information between healthcare organisations.