Screening, deelnemer

Het mechanisme van de screening

Factoren die een rol spelen bij de kwaliteit van de screening

fabrieksinstellingen apparatuur: mammograaf en beoordelingsstation
insteltechniek door screeningslaboranten
anatomie, fysiologie en psychologie van de client/patient
het screenen door de radiologen
rol van het LRCB