Screening, deelnemer

Detectiecijfer(DC), Verwijscijfer(VC) en Positief Voorspellende Waarde(PVW):

Landelijke informatie over detectiecijfer, verwijscijfer, positief voorspellende waarde en nog veel meer is te vinden in de Monitor Bevolkingsonderzoek Borstkanker 2017.

Te vergelijken informatie is opgenomen in de MammaDataModule. In tegenstelling tot de cijfers in de Monitor zijn de cijfers in de Module de cijfers van individuele screeningsradiologen. Deze cijfers worden (half)jaarlijks besproken met de deelnemende screeningsradiologen. Deze cijfers worden gebruikt om inzicht te krijgen in de prestaties van de deelnemende individuele screenigsradiologen waardoor individuele kwaliteitsverbetering mogelijk wordt. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met 31 mei 2019.